OTVORENÉ SRDCE, o.z.

Poskytované služby

 • Krízová intervencia + telefonická krízová intervencia, e-mailom
 • Psychoterapeutická a sociálna pomoc pri riešení ťažkých životných situácií
 • Informácie a poradenstvo v oblasti užívania drog a závislostí
 • Sprostredkovanie ďalšej odbornej starostlivosti / detox, ústavná odvykacia liečba..../
 • Sociálna práca, poradenstvo a asistencia pri vybavovaní na úradoch, hľadaní práce, ubytovania
 • Individuálna, rodinná a skupinová psychoterapia závislých klientov i rodinných príslušníkov závislých
 • Preventívne aktivity – víkendové rodinné terénne terapie
 • Osveta, medializácia

INDIVIDUÁLNA PSYCHOTERAPIA

 • Na objednanie, v pracovné dni od 8:00 do 17:00

SOCIÁLNA PRÁCA

 • Na objednanie, v pracovné dni od 14:00 do 17:00

SKUPINY

 • Skupinová psychoterapia pre klientov závislých od alkoholu - pondelky 16:00 - 17:30 hod.
 • Skupinová psychoterapia pre klientov závislých od nealkoholových drog - vždy prvý a tretí štvrtok v mesiaci 17:45 - 18:45 hod.
 • Skupinová psychoterapia pre rodinných príslušníkov závislých - vždy prvá streda v mesiaci  17:00 - 18:30 hod.
 • Skupiny intenzívneho sebapoznávania a poznávania iných (encounter groups) - vždy druhý a posledný piatok v mesiaci 17:00 - 18:30 hod.
 • Skupinová psychoterapia pre klientov s nelátkovou závislosťou - utorky  17:45 - 18:45 hod.
 • Skupina Anonymných alkoholikov - vždy  prvý a tretí piatok v mesiaci  17,00 - 18,30 hod.
 • Skupina Dospelé deti alkoholikov - vždy druhá a štvrtá streda v mesiaci  17,15 - 18,45 hod.
 • Skupina pre klientov s poruchami príjmu potravy - vždy druhý a štvrtý štvrtok v mesiaci  17,45 - 18,45 hod.
© OTVORENÉ SRDCE, o.z., tvorba web stránok bohacek.sk, grafika: Zuzana Boháčková