OTVORENÉ SRDCE, o.z.

Poskytované služby

 • Krízová intervencia + telefonická krízová intervencia, e-mailom
 • Psychoterapeutická a sociálna pomoc pri riešení ťažkých životných situácií
 • Informácie a poradenstvo v oblasti užívania drog a závislostí
 • Sprostredkovanie ďalšej odbornej starostlivosti / detox, ústavná odvykacia liečba..../
 • Sociálna práca, poradenstvo a asistencia pri vybavovaní na úradoch, hľadaní práce, ubytovania
 • Individuálna, rodinná a skupinová psychoterapia závislých klientov i rodinných príslušníkov závislých
 • Preventívne aktivity – víkendové rodinné terénne terapie
 • Osveta, medializácia

INDIVIDUÁLNA PSYCHOTERAPIA

 • Na objednanie, v pracovné dni od 8:00 do 17:00

SOCIÁLNA PRÁCA

 • Na objednanie, v pracovné dni od 14:00 do 17:00

SKUPINY

 • Skupinová psychoterapia pre klientov závislých od alkoholu - pondelky od 16:00 do 17:30 hod.
 • Skupinová psychoterapia pre klientov závislých od nealkoholových drog - štvrtky od 17:45 do 18:45 hod.
 • Skupinová psychoterapia pre rodinných príslušníkov závislých - vždy prvá streda v mesiaci od 17:00 do 18:30 hod.
 • Skupiny intenzívneho sebapoznávania a poznávania iných (encounter groups) - vždy druhý a posledný piatok v mesiaci od 17:00 do 18:30 hod.
 • Skupinová psychoterapia pre klientov s nelátkovou závislosťou - utorky od 17:45 do 18:45 hod.
 • Skupina Anonymných alkoholikov - vždy v prvý a tretí piatok v mesiaci v čase 17,00 - 18,30 hod.
 • Skupina Dospelé deti alkoholikov - vždy v druhá a štvrtá streda v mesiaci v čase 17,15 - 18,45 hod.
© OTVORENÉ SRDCE, o.z., tvorba web stránok bohacek.sk, grafika: Zuzana Boháčková