OTVORENÉ SRDCE, o.z.

Aktuality

 

 Vaše 2% (3%) dane pre OZ Otvorené srdce!

Opäť je tu obdobie, kedy sa naše OZ Otvorené srdce uchádza o Vaše 2% (3%) zaplatenej dane. Ak sa rozhodnete  venovať túto časť svojej dane na podporu činnosti Ambulantného krízového centra Otvorené srdce, stanete sa tak podporovateľom a sympatizantom našej práce bezplatného poradenstva a psychoterapie pre závislé rodiny a ľudí v kríze. Investícia do neziskového sektora, ktorý nahrádza nedostatkové sociálne a zdravotnícke služby je pre Vás i nás vzájomne prospešná. Spoločným cieľom je pomoc tým, ktorí prejavia dobrú vôľu ku zmene. 

Postup pri poukázaní 2% (3%) dane pre fyzické osoby (zamestnancov):

Ak svojho zamestnávateľa požiadate do15.02.2018 o vypracovanie Ročného zúčtovania, tak spolu s ním potom obdržíte aj Potvrdenie o zaplatení svojej dane. Toto Potvrdenie spolu s tlačivom Vyhlásenie, ktoré nájdete v časti  "Na stiahnutie", potom odovzdajte na príslušnom daňovom úrade podľa miesta svojho bydliska v termíne do 30.04.2018.  

Víkendová terénna terapia závislých rodín v príprave!

Jarnú časť Víkendovej terénnej terapie závislých rodín pripravujeme pre našich klientov už teraz...Jej termín je naplánovaný na 15. - 17.06.2018 a uskutoční sa v Modre Harmónii. Naši klienti so záujmom prežiť intenzívny zážitkový   víkend sa môžu prihlásiť v Ambulantnom krízovom centre Otvorené srdce u svojho terapeuta. 

 POZOR ZMENA!

  Od 1.1.2018 pripravuje Ambulantné krízové centrum Otvorené srdce zmeny v programe skupinových psychoterapií. 

  Zmeny budú nasledovné:

  Skupina nelátkovo závislých klientov - každý utorok: 17,45 hod. - 18,45 hod.

  Skupina rodinných príslušníkov závislých - prvá streda v mesiaci: 17,00 hod. - 18,30 hod.

  Skupina Dospelé deti alkoholikov - druhá a štvrtá streda v mesiaci: 17,15 hod. - 18,45 hod.

 

Jarná časť víkendovej terénnej terapie závislých rodín 2016.

Tradičná prvá, jarná časť Víkendovej terénnej terapie závislých rodín prebehla v podpornej atmosfére riešenia v dňoch 27. - 29.máj 2016 v prekrásnom prostredí Modry Harmónie v penzióne Na lúke. Pre všetkých zúčastnených bol víkend bohatý na cenné zážitky a podnety na zamyslenie i zmenu!   Za podporu tohoto projektu vyslovuje OZ Otvorené srdce poďakovanie Trnavskému samosprávnemu kraju.

Jesenná víkendová terénna terapia (október 2015)

Už sa stalo tradíciou, že pre našich klientov pripravujeme pravidelne dvakrát ročne Víkendové terénne terapie, ktorých jesenná časť sa tentokrát realizovala v horskom prostredí Bezovca pri Piešťanoch v penzióne Bezovec v termíne 16. - 18.10.2015. Všetci zúčastnení spoločne s nami prežili intenzívny zážitkový víkend! Podporu tohto terapeutického víkendu nám vyjadrilo aj Mesto Trnava.


Májová jarná víkendová terénna terapia (máj 2010)

Jarné a jesenné terénne terapie sa stávajú našou tradíciou. Ďalšia z cyklu terénnych terapií sa konala v termíne 21. - 23.05.2010 v Modre - Harmónii, opäť s podporou Nadácie Jána Korca.

Z úspešnej akcie prinášame niekoľko záberov.


Ďalšia úspešná víkendová terénna terapia závislých rodín (september 2009)

Ďalšia úspešná víkendová terénna terapia závislých rodín prebehla plná nových zážitkov a podnetov v termíne 18. - 20.09.2009 na Modrovej pri Piešťanoch s podporou Nadácie Jána Korca. Niekoľko záberov na priblíženie atmosféry...

 

© OTVORENÉ SRDCE, o.z., tvorba web stránok bohacek.sk, grafika: Zuzana Boháčková